Purškiamas automobilio kvapas „PRECIOUS“ 50ml

Purškiamas kvapas puikiai tinka kvėpinti automobilio ar kitas patalpas. Kruopščiai atrinktos kvapų natos naudojamos CF purškiamuose kvapuose suteiks Jūsų automobiliui išskirtinumo ir malonią atmosferą.

Pagrindinės kvapų natos: greipfrutai, apelsinai, rožės.
Sudėtis: kvapiųjų aliejų mišinys, etanolis.
Kiekis: 50 ml.


NAUDOJIMAS:


Purkšti automobilyje, vonios kambaryje, vidaus patalpose.

SAUGUMO INFORMACIJA:

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

Ingridientai: Tetramethylacetyloctahydronaphthalene; 2,6-dimethyloct-7 -en-2-ol; coumarin; linalyl acetate, (ethoxymethoxy) cyclododecane, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, dlimonene, linalool, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-en- 1-carbaldehyde, alpha-pinene, cinnamaldehyde, benzylsalicylate, citral, beta-pinene, alphahexylcinnamaldehyde, neryl acetate, beta-damascone, acetylkedrene, eugenol. May cause an allergic reaction.

36,800+ Fire Warning Sign Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images -  iStock | Fire warning sign australia

 

Kūrybinis lankstumas

Privati etiketė nedideliais kiekiais

Aukšta kokybė

Greitas pristatymas