Ąžuolinis automobilio kvapo laikiklis į groteles su papildymu „PRECIOUS“

AZBEPR EAN: 4779047428325 4779047428325
Kvapai, kurie puošia automobilį ir skleidžia nepaprastus aromatus. Šiame rinkinyje rasite išskirtinio dizaino, rankų darbo, ąžuolinį kvapo laikiklį, kuris tvirtinamas automobilio ventiliatoriaus grotelėse ir 3 įkvepintas lazdeles, kurias lengva pakeisti. Išskirtinio dizaino, ilgai išliekantys kvapai suteiks Jūsų automobiliui išskirtinumo ir sodraus aromato.

Pagrindinės kvapo natos: greipfrutai, apelsinai, rožės;
Medžiaga: ąžuolas;
Kvepia: iki 4-5 savaičių.
 
NAUDOJIMAS: 

Pakuotėje rasite kvapo laikiklį ir maišelį su įkvepintomis detalėmis. Atidarykite maišelį ir įstatykite įkvepintą detalę į kvapo laikiklį. Sandariai uždarykite maišelį su likusiomis įkvepintomis detalėmis.  ATSARGUMO PRIEMONĖS: Saugoti nuo sąlyčio su tekstilės gaminiais ir kitais paviršiais. Jei aliejaus pateko ant kitų paviršių, nedelsiant nušluostyti. Nenaudoti kūno ir drabužių kvėpinimui. Saugoti nuo naminių gyvūnų.

SAUGUMO INFORMACIJA:

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.
Ingridientai: Tetramethylacetyloctahydronaphthalene; 2,6-dimethyloct-7 -en-2-ol; coumarin; linalyl acetate, (ethoxymethoxy) cyclododecane, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, dlimonene, linalool, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-en- 1-carbaldehyde, alpha-pinene, cinnamaldehyde, benzylsalicylate, citral, beta-pinene, alphahexylcinnamaldehyde, neryl acetate, beta-damascone, acetylkedrene, eugenol. May cause an allergic reaction.

Kūrybinis lankstumas

Privati etiketė nedideliais kiekiais

Aukšta kokybė

Greitas pristatymas