Rinkinys automobiliui (kvapas + valiklis)

Rinkinys skirtas automobilių mylėtojams, šiame rinkinyje rasite automobilio salono valiklį (250ml) ir purškiamą automobilio kvapą. Greipfrutų kvapo automobilių valiklis ir purškiamo kvapo rinkinys yra puikus pasirinkimas norint, kad automobilio salonas atrodytų ir kvepėtų puikiai.

Salono valiklis "Sensus" greipfrutų kvapo 100ml.

Priemonė skirta automobilių vidaus valymui. Pašalina dulkes ir lengvus nešvarumus nuo stiklo, plokščių ir kitų vidaus dalių. Tinka naudoti ant guminių, dažytų, plastikinių, stiklinių, tekstilinių paviršių. Suteikia blizgesio, nepalieka žymių.

Purškiamas kvapas "VELVET".

Pagrindinės kvapų natos: apelsinas, eukaliptas, sandalmedis.
Sudėtis: kvapiųjų aliejų mišinys, etanolis.
Kiekis: 50 ml.

NAUDOJIMAS:

Purkšti automobilyje, vonios kambaryje, vidaus patalpose. 
NEGALIMA: purkšti ant paviršių, ant naminių gyvūnų ir jų guolių, ant maisto ir audinių. Jei pateko ant paviršiaus, nedelsiant nušluostyti drėgna šluoste.

SAUGUMAS (VALIKLIS "SENSUS"):

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl netinkamo produkto naudojimo. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu [arba dušu]. Po naudojimo nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus regioninius/nacionalinius/tarptautinius teisės aktus

SAUGUMO INFORMACIJA (PURŠKIAMAS KVAPAS "VELVET"):

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.
Ingridientai: Te t ra m e t hy l a ce t y l o c t a hyd ro n a p ht h a l e n e, 4 - te r t - butylcyclohexylacetate, hexylcinnamaldehyde, transanethole, spherical eucalyptus extract, linalyl acetate, orange lemon tree extract, Thuya orientalis extract, coumarin, 1-(5,5 -dimethyl-1-cyclohexene- 1-yl)pent-4-en-1-one, eugenol. May cause an allergic reaction.

36,800+ Fire Warning Sign Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images -  iStock | Fire warning sign australia

Kūrybinis lankstumas

Privati etiketė nedideliais kiekiais

Aukšta kokybė

Greitas pristatymas